+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

„ POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV“

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Benefičný kalendár

Aktuálnou prioritou Nadácie KVAPKA NÁDEJE sú aktivity smerované na podporu verejnej zbierky, výťažok ktorej je určený na výstavbu sterilných boxov s hepafiltráciou na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava, ako nevyhnutnú súčasť kontinuálnej starostlivosti o pacientov po transplantácii krvotvorných buniek s potrebou pľúcnej ventilácie pri multiorgánovom zlyhávaní v dôsledku infekčných a neinfekčných komplikácií.

Jednou z aktivít na podporu našich cieľov je výroba reprezentačného charitatívneho nástenného kalendára na rok 2015 s pridanou umeleckou hodnotou. Kalendár predstavuje malé umelecké dielo vytvorené renomovanými umelcami, ktorý dokáže skrášliť každý priestor a vniesť doň dokonca meno a posolstvo organizácie.

Našou ambíciou bolo pripraviť kalendár „Posol o kvapku lepších správ“, v ktorom na umelecky stvárnených fotografiách budú prinášať charitatívne posolstvo Nadácie Kvapka Nádeje a partnera podieľajúceho sa na výrobe, renomované osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života v spojení s deťmi, ktorým sú naše snahy venované.

JANUÁR – Richard Lintner a súrodenci Filip (4 roky) a Peter (1 rok), FEBRUÁR – Jarka Hargašová – Lajčáková a Michal (16 rokov), MAREC – Ady Hajdu a Andrea (23 rokov) s Alžbetkou (11 rokov), APRÍL – Dagmar Didiana Dianová a Matej (6 rokov), MÁJ – Dominika Mirgová a Marián (4 roky), JÚN – Peter Velits a súrodenci Lukáš (6 rokov) a David (9 rokov), JÚL – Anna Amenová – Kováč, Ján Bakala a Marek (5 rokov), AUGUST – René Štúr, Sväťo Malachovský a súrodenci Matej (20 rokov) a Denis (3 roky), SEPTEMBER – Matej Cifra – Sajfa a Alžbetka (11 rokov), OKTÓBER – Adela Banášová, Peter Modrovský a Adam (14 rokov), NOVEMBER – Miro Jaroš a Stanislav (19 rokov), DECEMBER – Erika Judínyová, Štefan Skrúcaný a Zuzana (12 rokov)

Použitie výťažku z predaja

100% výťažku z predaja kalendára bude použitých na rekonštrukciu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava.
V roku 2013 sa začalo s realizáciou projektu výstavby sterilných boxov na DKAIM DFNsP v Bratislave a Nadáciou boli uhradené náklady spojené s projekčnou prípravou. Realizácia tohto projektu je nevyhnutnou súčasťou kontinuálnej starostlivosti o pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a onkologických pacientov, ktorí vyžadujú preklad na DKAIM pre život ohrozujúce komplikácie s potrebou pľúcnej ventilácie a katecholamínovej podpory pri multiorgánovom zlyhávaní v dôsledku infekčných a neinfekčných komplikácií v súvislosti s predchádzajúcou liečbou. Samotné pracovisko DKAIM v súčasnom období nie je schopné v plnej miere zabezpečiť ochranu preložených pacientov z hľadiska predchádzania ďalších infekčných komplikácií, ktoré hlavne u ventilovaných a dialyzovaných pacientov môžu byť komplikáciou smrteľnou. Dôvodom týchto infekčných komplikácií je niekoľkomesačná znížená imunita u pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, ako aj u pacientov s onkologickými ochoreniami v dôsledku cytostatickej liečby. Zabezpečením izolácie v sterilných boxoch s laminárnym prúdením vzduchu s hepafiltráciou sa dá podstatnou mierou zabrániť rozvoju smrteľných infekčných komplikácií. Vytvorenie vhodných izolačných boxov, okrem najmodernejších medicínskych prístupov u kriticky chorých pacientov môže viesť aj k zníženiu finančných nákladov, ak sa zabráni vzniku ďalších oportúnnych infekcií.
Na základe analýzy ostatných rokov približne 10 pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a ca 40-50 onkologických pacientov ročne vyžaduje pre zhoršenie vitálnych funkcií preklad na DKAIM a samozrejme aj izoláciu v sterilných boxoch.
Výstavba dvoch sterilných boxov pre pacientov Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava je súčasťou celkovej rekonštrukcie DKAIM. V roku 2013 bola spoločnosťou ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA, s r.o., spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola uhradená Nadáciou Kvapka nádeje. Celkové finančné náklady rekonštrukcie predstavujú sumu 300 tisíc EUR.

Technické parametre kalendára
Kalendára je vytlačený na kvalitnom 270 gramovom papieri;
Rozmer kalendára: š.460 x v.320 mm
Počet strán: 14 + 1 zadná strana predlžená o 5 cm
Väzba: kalendárová špirála po dlhšej strane
Farebnosť: plnofarebná tlač, CMYK 4+0
Fotografie: Zuzana Gavulová
Artwork: Adrián Macho

„ POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV“
Prejsť na začiatok