+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy – tlačová správa

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy

Bratislava 7. október 2014 – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) Bratislava dnes za účasti štátneho tajomníka MZ SR Viliama Čisláka slávnostne otvorila po rekonštrukcii Detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM), ktorú financovala Nadácia KVAPKA NÁDEJE sumou takmer 300 tisíc EUR.
,,Boxový systém v intenzívnej starostlivosti o kriticky choré deti je v súčasnosti najmodernejším liečebným prístupom a pre pacienta aj personál zároveň aj najbezpečnejším riešením. Veľmi si vážim, že vďaka pomoci Nadácie KVAPKA NÁDEJE bude dostupný aj pre našich pacientov,“ povedal riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela a poďakoval nadácii a všetkým zúčastneným za nezištnú pomoc.

„Modernizácia zdravotníckych zariadení je vždy prínosom hlavne pre pacientov. DFNsP Bratislava zrekonštruovala už viaceré pracoviská, pribudli mnohé kvalitné diagnostické prístroje. Som veľmi rád, že sa dnes medzi ne zaradila aj táto klinika. Jej rekonštrukcia pomôže pri vysokošpecializovanej liečbe malých pacientov a je ďalším krokom k ich rýchlejšiemu uzdraveniu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali,“ ocenil prínos rekonštrukcie štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Viliam Čislák. ,,Ako sa hovorí, najviac dáš tomu, komu dáš nádej. Verím, že touto novou klinikou dávame obrovskú nádej deťom na lepšie liečebné podmienky a rýchlejšie uzdravenie,“ povedala Vendula Svobodová, zakladateľka Nadácie KVAPKA NÁDEJE.

V rámci rekonštrukcie boli v priestoroch kliniky vytvorené dva samostatné izolačné boxy s HEPA filtráciou, ktoré zabezpečia prísne sterilné prostredie a tri izolačné boxy. Sterilné prostredie pomôže udržať aj výmena pôvodných keramických obkladov stien, ktoré boli nahradené antibakteriálnymi nátermi. Vymenené boli tiež rozvody a jednotky vzduchotechniky. Nové stropné statívy a stropné zdrojové mosty zabezpečia pripojenie používaného prístrojového zariadenia bez nutnosti použitia ďalších prídavných vozíkov, čím sa zabezpečí lepší prístup k pacientovi. Vymenené boli aj vykurovacie telesá a rozvody ústredného kúrenia.
Priestory kliniky, v ktorých sú liečené kriticky choré deti, si už z pohľadu súčasných najmodernejších liečebných prístupov vyžiadali nové modernejšie riešenie. Nutnosť prestavby s vytvorením ventilácie a filtrácie vzduchu v sterilných boxoch bola potrebná aj z dôvodu nárastu nových náročných liečebných metód a tiež pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí sú liečení intenzívnymi protokolmi. ,,Vytvorenie izolačných sterilných boxov s HEPA filtráciou môže u týchto detí výrazne minimalizovať výskyt závažných infekcii v období útlmu krvotvorby a poruchy imunity,“ povedala MUDr. Júlia Horáková, PhD., primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava. Realizácia tohto projektu je nevyhnutnou súčasťou kontinuálnej starostlivosti o pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a onkologických pacientov, ktorí vyžadujú preklad na DKAIM. Rekonštrukcia a modernizácia pracoviska zabezpečí lepšiu ochranu preložených pacientov z hľadiska predchádzania ďalších infekčných komplikácií. Vytvorenie vhodných izolačných boxov okrem najmodernejších medicínskych prístupov v liečbe kriticky chorých pacientov môže viesť aj k zníženiu finančných nákladov zabránením vzniku ďalších oportúnnych infekcií. Na základe analýzy posledných rokov približne 10 pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a približne 40-50 onkologických pacientov ročne vyžaduje pre zhoršenie vitálnych funkcií preklad na DKAIM a izoláciu v sterilných boxoch. Rovnako vedenie DFNsP Bratislava vníma rekonštrukciu priestorov DKAIM ako nevyhnutnú súčasť zabezpečenia optimálnej liečebnej starostlivosti o choré deti, ktoré si vyžadujú intenzívnu starostlivosť. DKAIM poskytuje najvyšší stupeň špecializovanej starostlivosti pre detských pacientov so závažnou traumou, akútnym respiračným zlyhaním, novorodencom s vrodenými vývojovými chybami, či pacientom v procese onkologickej liečby a po transplantácii kostnej drene z celého Slovenska.
S realizáciou projektu výstavby sterilných boxov na DKAIM DFNsP Bratislava sa začalo už v roku 2013. Nadácia KVAPKA NÁDEJE uhradila náklady spojené s projektovou prípravou aj realizáciou rekonštrukčných a modernizačných prác. “Veľká vďaka patrí všetkým individuálnym darcom a podporovateľom nadácie, všetkým sponzorom a firmám, ktoré podporujú naše aktivity a v neposlednom rade tiež spoločnostiam, ktoré sa podieľali na samotnej rekonštrukcii. Verím, že tento úspešný projekt bude impulzom pre mnohých ľudí a vďaka ďalším podporovateľom, dárcom a sponzorom sa nám podarí pokračovať v našej pomoci malým onkologickým pacientom,” uviedol Štefan Bernát, správca Nadácie KVAPAK NÁDEJE.
Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy – tlačová správa
Prejsť na začiatok