+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Prečo Nadácia Kvapka Nádeje

Adresná pomoc – Naša pomoc je určená na konkrétny presne stanovený projekt alebo prístroj. Hlavným poslaním je pomoc novej Transplantačnej jednotke kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave ako jedinému pracovisku na transplantáciu kostnej drene pre celé Slovensko. Nezbierame do fondu, ktorý následne rozdeľujeme na projekty, ktoré následne nevieme skontrolovať ale využitie zdrojov prísne kontrolujeme.

Snažíme sa pomôcť liečiť, nie zmierňovať následky – Chceme dať nádej a reálnu šancu na vyliečenie a normálny život chorým deťom na Slovensku formou finančnej podpory nákupu najmodernejších prístrojov a technológií . Zmierňovať následky nedostatočnej alebo neskorej liečby považujeme za nesprávnu stratégiu. Našim cieľom je odstrániť príčinu problému a nie jeho druhotné následky.

Žiadne administratívne náklady – NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE nezamestnáva žiadnych administratívnych pracovníkov, riaditeľov ani hovorcov, všetci ľudia zapojený do činnosti nadácie pracujú na báze dobrovoľnosti bez nároku na plat. NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE má sídlo v priestoroch, ktoré sú poskytované bezplatne, takže nehradí nájom a dokonca ani energie.

Dlhoročné skúsenosti – 12 ročné úspešné pôsobenie sesterskej organizácie Nadačního fondu Kapka naděje v Čechách, kde sa začínalo v podobnom prostredí a podmienkach nám poskytuje bohaté skúsenosti a veľa osobných kontaktov, ktoré zúročujeme v záujmu efektívneho využívania finančných a personálnych zdrojov a optimalizácie postupov na dosiahnutie určených cieľov.

Silné a dôveryhodné meno – NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE sa počas svojho pôsobenia vyprofilovala ako spoločensky rešpektovaná, občiansky podporovaná a odbornou verejnosťou vysoko hodnotená organizácia. Slušné, nenásilné formy propagácie činnosti Nadácie ako aj celej hematologicko-onkologickej problematiky umožnili nadácií  získať rad partnerov pre dlhodobú, obojstranne prospešnú spoluprácu. Samozrejmou a nutnou garanciou pre verejnosť aj partnerov je audit hospodárenia a finančná prehľadnosť aktivít nadácie.

Nadační fond Kapka Naděje počas svojej pôsobnosti rozdelila v Čechách viac ako 110 miliónov korún.

Prostredníctvom benefičných aktivít v roku 2010 a 2011 sa podarilo NADÁCIÍ KVAPKA NÁDEJE s významným prispením Ministerstva zdravotníctva SR, zabezpečiť na novú Transplantačnú jednotku kostnej drene viac ako 2,5 milióna Euro. Prostredníctvom takto získaných zdrojov, sa v DFNsP v Bratislave, podarilo v rekordne krátkom čase na Deň Detí t. j. 01. 06. 2011 otvoriť novo vybudovanú Transplantačnú jednotku kostnej drene, ktorá sa stala najmodernejším lekárskym pracoviskom pre choré deti z celého Slovenska.

Prejsť na začiatok