+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu

Nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu

Nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu Bratislava 4. september 2012 –  Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, Jarmila Lajčáková Hargašová a Adriana Kmotríková, členky Správnej rady Nadácie Kvapka nádeje a riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava (DFNsP) Daniel Žitňan slávnostne otvorili  nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu, ktorá je súčasťou liečby pacientov Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) a Detskej dermatovenerologickej kliniky (DDK) Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a DFNsP Bratislava.

,,Otváranie nových, moderných ambulancií je určite dobrou správou pre najmenších pacientov, ich rodičov a zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícka technika je dnes na špičkovej úrovni a som veľmi rada, že v mnohých podobách sa nachádza aj tu – v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava. Verím, že vysokodávkovú fototerapiu budú využívať deti z celého Slovenska,  že tu nájdu tak potrebnú pomoc a ošetrenie bude pre nich oveľa komfortnejšie. Pacientom želám úspešnú liečbu a  personálu veľa energie,“ povedala ministerka Zuzana Zvolenská.
,,Som úprimne nadšená z toho,  akú veľkú podporu Nadácia Kvapka nádeje za pomerne krátku dobu jej existencie našla. Sme radi, že sa opäť potvrdila pravdivosť môjho obľúbeného motta: – Aj malá kvapka na správnom mieste môže spôsobiť veľkú vlnu- , pričom v našom prípade ide o Kvapku nádeje a vlnu pomoci. Napriek tomu, že sme vedeli, že Slováci sú štedrý národ s veľkým srdcom, neprestávajú nás ľudia prekvapovať svojou ochotou pomáhať svojim blížnym. Sme naozaj pyšní na to, že sme boli už niekoľkokrát označení za jednu z “najúspešnejších” charitatívnych organizácií na Slovensku s ohľadom na dĺžku našej pôsobnosti a rozsahu poskytnutej adresnej pomoci. Každý náš projekt považujeme za “naše dieťa” a veľmi nás teší,  ak toto dieťa prosperuje a je nám na radosť a zároveň spoločnosti na osoh, podobne, ako je to na novom pracovisku vysokodávkovej fototerapie, ktorú sme pomáhali otvoriť. Za všetky dosiahnuté úspechy vďačíme okrem usilovnej, dobrovoľnej a bezodplatnej práce ľudí v samotnej nadácii, najmä všetkým jej podporovateľom, darcom a ľuďom, ktorí veria v dôležitosť jej existencie,” povedala Vendula Auš Svobodová.
Nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu
,,Veľmi nás teší, že sa nám vďaka pomoci Nadácie Kvapka nádeje, ktorá projekt podporila sumou 195 000 eur, podarilo vybudovať  toto jedinečné pracovisko, ktoré bude slúžiť deťom z celého Slovenska. Vysoko-dávkové UVA1 žiarenie pozitívne ovplyvňuje zápalové a imunitné procesy v koži. V  súčasnosti je tento spôsob terapie celosvetovo uznávaný a pri vhodne kombinovanej liečbe umožňuje znížiť dávkovanie imunosupresívnej liečby  a redukovať tak  nežiaduce účinky liekov,“ povedal Daniel Žitňan, riaditeľ DFNsP Bratislava.

Pre pacientov s GVHD (imunitná reakcia štepu darcovej bunky proti príjemcovi)  je to veľmi dôležitá terapia.  Vysokodávková fototerapia sa pokladá za jednu z možností liečby u pacientov po transplantácii krvotvorných buniek,  ktorí nereagujú podľa očakávania na prvú líniovú liečbu.  Je to nemedikamentózna liečba, ktorá vedie k vyššej efektivite imunosupresívnej liečby.  Imunosupresíva sú lieky, ktoré pôsobia proti bunkám darcu, ktoré prijíma príjemca ako cudzie.  Potláčajú patologickú imunitnú odpoveď, ktorá poškodzuje kožu, pečeň, svaly, obličky a iné orgány v dôsledku patologickej imunitnej odpovede.

,,Nová celotelová UVA1 fototerapia  je pre pacientov komfortná, ožarovanie už neabsolvujú jednotlivo po častiach, ale celotelovo. Prístroj emituje žiarenie o vysokej energii, čo výrazne skracuje dĺžku ošetrenia. Doteraz sme mali lokálnu fototerapiu a pacientov, ktorí mali viac ložísk,  sme museli ožarovať na viac etáp a jednotlivé dávky rozložiť na 6 – 8 účinných zón.  Z časového aj komfortného hľadiska to bolo pre pacientov veľmi náročné.  V súčasnosti sa doba ožiarenia znížila zhruba na jednu štvrtinu,“ povedala Zuzana Velická, primárka Detskej dermatovenerologickej kliniky (DDK) DFNsP Bratislava. Počet dávok ožiarení, ktoré musí pacient absolvovať, sa volí podľa klinickej odpovede pacienta na liečbu.  Zvyčajne je to 15 – 20 dávok a podávajú sa  2 – 5 x v týždni.

Samotná fototerapia ponúka niekoľko možností ultrafialového žiarenia odlíšeného podľa spektra účinnej vlnovej dĺžky. Ďalšou formou je  ešte  tzv. extrakorporálna fotoforéza, pri ktorej sa pacientovi odoberá krv a po ožiarení špeciálnym svetlom sa mu krv vráti späť. Fototerapie sú najmodernejšou liečbou pre akútnu alebo chronickú chorobu štepu proti hostiteľovi, ktorá liekmi nezaťažuje pacienta a má veľmi dobrú efektivitu. Po absolvovaní fototerapie pacient pokračuje v imunosupresívnej  liečbe a pri dobrej odpovedi na ňu mu môžeme znížiť dávky liekov alebo v prípade potreby s odstupom času fototerapiu zopakovať.  ,,Efekt liečby je veľmi dobrý, ale všetko záleží od rozvoja ochorenia. Podľa našich skúseností u detí, u ktorých sa ochorenie prejavilo len na koži,  býva veľmi dobrý, u detí s postihnutím aj iných orgánov došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu,” povedala  Júlia Horáková, primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a DFNsP Bratislava.
Z finančných prostriedkov Nadácie Kvapka nádeje bol zakúpený pre pacientov TJKD aj sonografický prístroj. ,,Veľmi nám pomáha, pretože naše deti, ktoré majú oslabenú imunitu,  nemusíme presúvať na Rádiologické oddelenie (RO), ale rádiológovia chodia k nám. V rámci dobrého monitoringu a riešenia závažných komplikácií pri  dodržiavaní prísneho sterilného režimu je to benefit pre pacienta.  V minulosti sme museli v nutných prípadoch pacientov posielať na RO alebo sme prenášali prístroj z RO na TJKD, čo nebolo optimálne riešenie. Nový prístroj spĺňa všetky kritériá na diagnostiku možných komplikácií,“
povedala primárka Júlia  Horáková.

U detského pacienta bola prvá transplantácia kostnej drene urobená v novembri 1995 na  II. detskej klinike DFNsP  Bratislava a naša nemocnica je naďalej jediným pracoviskom na Slovensku, kde  sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek v detskom veku.  Do dnešných dní lekári vykonali 287 transplantácií krvotvorných buniek, ročne tak 30 detí dostane šancu na záchranu svojho života. Výsledky prežívania detí po transplantácii sú porovnateľné s európskymi detskými centrami.

Detská dermatovenerologická klinika

Viac ako dvadsaťročné skúsenosti s fototerapiou má DFNsP Bratislava na pracovisku Detskej dermatovenerologickej kliniky (DDK), kde za toto obdobie realizovali viac ako 2 000 liečebných kúr u pacientov s kožnými ochoreniami.  Každá z nich pozostávala z 15 až  35 ožiarení. ,,Najlepšie výsledky dosahujeme v liečbe  psoriázy, vitiliga, alopécie, atopickej dermatitídy, v niektorých prípadoch len samotným ožarovaním bez inej lokálnej alebo farmakologickej liečby. Fototerapia v koži priaznivo ovplyvňuje zápalové a  imunitné pochody, výrazne pomáha zmierňovať kožné ochorenie a  udržať pacienta čo najdlhšie v bezpríznakovej fáze,“ hovorí Zuzana Velická, primárka DDK a ďalej dodáva: ,,S dobrým efektom sa stretávame aj pri lokalizovaných formách sklerodermie, kde pomáha zastaviť aktivitu procesu a zväčšovanie ložísk.“

Fototerapia je vhodná už pre deti v predškolskom veku, pokiaľ dokážu pri ošetrení spolupracovať.  Dávka žiarenia sa  stanovuje aktuálne podľa kožného nálezu, zohľadňuje fototyp pacienta  a jeho vek.  Jednotlivé ošetrenie podľa veľkosti dávky trvá 5 minút až jednu hodinu. ,,Dobré skúsenosti s fototerapiou u pacientov s kožnou formou GVHD po transplantácii krvotvorných buniek máme už 5 rokov. Doteraz sme mali k dispozícii len lokálny prístroj a pacient potrebnú dávku dostal na viackrát. Nový prístroj  na celotelové ožiarenie má vysokú účinnosť, umožňuje vysoké dávkovanie a pri jednom ošetrení podanie potrebnej dávky naraz,“ ocenila výhody prístroja primárka Zuzana Velická.

Tu bude player

Nové ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu
Prejsť na začiatok