+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Spolupráca so ZMOS

Spolupráca so ZMOS

Spolupráca Nadácie Kvapka Nádeje a Združenia miesta obcí Slovenska priniesla počas jarných mesiacov prvé očakávané výsledky v rámci šírenia náborových akcií kampane „MÁTE SLINU?“ po stredných a vysokých školách Slovenska.

Počas obdobia jari, vďaka spolupráci so ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA (ZMOS) rozbehla Nadácia Kvapka Nádeje náborové akcie na stredných a vysokých školách po celom Slovensku s celoslovenskou kampaňou „MÁTE SLINU?“.

Vďaka veľkorysosti predsedu ZMOS, doc.PaeDr. Jozefovi Božikovi PhD. ,ktorý plne podporuje charitatívnu činnosť Nadácie Kvapka Nádeje a uvedomuje si dôležitosť osvety šírenia nezištnej pomoci záchrany ľudského života, pravidelne navštevujeme a predstavujeme kampaň „MÁTE SLINU?“ mladým ľuďom a študentom v rámci celého Slovenska.

Spoločne prednášame a vysvetľujeme fungovanie registrácie dobrovoľných darcov kostnej drene do Národného registra darcov kostnej drene. Predstavujeme možnosti registrácie, priebeh procesu výmeny krvotvorných buniek a iné náležitosti stým spojené. Odpovedáme na zvedavé otázky študentov a ubezpečujeme ich o dobrovoľnosti a najmä bezrizikovosti odberu. Všetko s jediným ušľachtilým cieľom a poslstvom– zachrániť niekde niekomu ľudský život a navrátiť mu zdravie.

Vďaka pôsobnosti ZMOS a fungujúcou spoluprácou robíme spoločne maximum pre budovanie registra darcov kostnej drene za záchranu ľudského života.
Už dnes sa tešíme nárastu a záujmu mladých ľudí a študentov o možnosti, ktoré dokážu zachrániť ľudský život, ktorý postihlo zákerné onkologické, či hematologické ochorenie. Mnoho študentov neváha zanechať nám vzorku slín, ktorá po vyhodnotení transplantačných znakov poputuje do národného registra darcov kotnej drene.

Vďaka spolupráci so ZMOS dokážeme oveľa viac preniknúť do povedomia ľudí a ukázať im cestu, o ktorej možno netušili.

Ďakujeme, pán predseda a členovia ZMOS zato, že sa príkladne staráte nie len o lepší život občanov miest a obcí, ale myslíte aj na ich zdravie.
Ďakujeme, že Máte Slinu byť O Kvapku Lepší.

viac info > www ZMOS

Facebook ZMOS

Reportáž Central televízia

Reportáž Central televízia

Spolupráca so ZMOS
Prejsť na začiatok