Projekt O KVAPKU LEPŠÍ

V snahe zintenzívniť charitatívne aktivity a pomáhať väčšiemu množstvu malých pacientov, prichádza Nadácia Kvapka nádeje s novým dlhodobým projektom O kvapku lepší.

Plánujeme angažovať výrobcov, predajcov tovarov a poskytovateľov služieb, aby pomáhali posolstvu našej nadácie formou príspevku určitej finančnej čiastky z predaja každého O KVAPKU LEPŠIEHO produktu, služby a tým spojili svoje obchodné meno s renomovaným charitatívnym projektom. Projekt O KVAPKU LEPŠÍ je smerovaný na zvýšenie povedomia o charitatívnej myšlienke projektu a zároveň tak motivovať obchodné rozhodovanie širokej verejnosti s dôrazom na uspokojenie prirodzenej sociálnej potreby pomáhať a byť O KVAPKU LEPŠÍ.

  • Videli sme až príliš veľa chorých detí a počuli až príliš veľa smutných príbehov, a práve pre to a práve pre nich musíme byť O KVAPKU LEPŠÍ
  • A pretože je pre nás prioritou pomáhať ich uzdraveniu, radujeme sa s ich rodičmi, nech je aj ich život O KVAPKU LEPŠÍ
  • „Aby bol svet chorých detí O KVAPKU LEPŠÍ, buď aj TY O KVAPKU LEPŠÍ, a kúp O KVAPKU LEPŠÍ PROD UKT “

Princíp projektu je jednoduchý – partneri Nadácie Kvapka nádeje – alebo ich produkty –  budú viditeľne označené logom projektu

O Kvapku lepší

Spotrebitelia kúpou výrobku prispejú na zlepšenie starostlivosti pre malých onkologických a hematologických pacientov. A to za plnej transparentnosti a adresnosti všetkých finančných tokov.

„Keby naša činnosť pomohla zachrániť len jeden detský život, tak to stojí za to. Myšlienku a poslanie Nadácie Kvapka nádeje chcem venovať pamiatke mojej dcéry Klárky“.

Vendula Svobodová

Bratislava, 17.10.2012

Nadácia Kvapka nádeje
Mierová 83, Bratislava
e-mail: kvapkanadeje@kvapkanadeje.sk,
info@kvapkanadeje.sk
tel:+421 2 43423901
mob: +421 905 918594
fax: +421 2 43423900
web: www.kvapkanadeje.sk

Prejsť na začiatok