Komu chceme pomôcť

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE bola založená za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov určených predovšetkým k zaisteniu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí, a to predovšetkým detí s rakovinou. V súlade s uvedeným verejnoprospešným účelom Nadácia vykonáva rôzne aktivity za účelom finančnej a materiálnej pomoci v nasledovných oblastiach:

• Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Ústavu detských chorôb v Bratislave.
• Podpora hemato–onkologických centier v SR
• Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery deťom s rakovinou, prioritne s hematologickými a onkologickými ochoreniami.

Po úspešných verejných zbierkach v rokoch 2010-2018, ktoré umožnili výstavbu novej Transplantačnej jednotky kostnej drene, ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu, rekonštrukciu a modernizáciu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, ako aj obstaranie nového technického vybavenia pre viaceré onkologické oddelenia a Národný register darcov kostnej drene SR a v súlade so zákonom o zbierkach, vyhlasuje Nadácia KVAPKA NÁDEJE novú verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia pod názvom „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“, ktorej výnos bude použitý na území SR na podporu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

Klinika detskej hematológie a onkológie Ústavu detských chorôb v Bratislave je priamou následníčkou najstaršej detskej nemocnice na Slovensku založenej pred viac ako 150 rokmi. Vďaka svojim dlhoročným tradíciám a medzinárodne uznanej odbornej erudícii svojich lekárov a sestier je stále významným článkom pediatrickej starostlivosti na Slovensku.
Klinika poskytuje odbornú pediatrickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie detí od novorodeneckého veku až po dovŕšenie 19. roku života pacienta.

Viac ako polovica hospitalizovaných detí na klinike je mimobratislavská, pretože svojím špeciálnym zameraním na hematológiu, plní klinika úlohu špecializovaného pracoviska zabezpečujúceho diagnostiku a liečbu detí a adolescentov z celej Slovenskej republiky. Klinika je celoslovenským centrom pre transplantáciu kostnej drene.

Detská onkologická klinika vznikla v roku 2004 z Detského onkologického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (nemocnica Kramáre). Od svojho vzniku v r. 1991 sa zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu malígnych chorôb (rakovina, zhubné nádory a pod.) v spolupráci s inými klinikami a oddeleniami DFNsP, Národným onkologickým ústavom a inými pracoviskami. V septembri 2009 sa pôsobnosť kliniky rozšírila a vznikla Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Klinika spolupracuje s ďalšími dvoma centrami detskej onkológie v nemocnici Banská Bystrica a nemocnica Košice, ďalej s so zahraničnými onkologickými pracoviskami v Čechách, ale aj s inými medzinárodnými pracoviskami, ako napr. s Nemocnicou sv. Anny vo Viedni, kde absolvovali študijný pobyt viacerí lekári kliniky.

Národný register darcov kostnej drene vznikol na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave v roku 1995. Je členom medzinárodných organizácií Bone Marrow Donor Worldwide (BMDW) a World Marrow Donor Association (WMDA). V HLA laboratóriu, ktoré je jeho súčasťou, sa vyšetrujú transplantačné znaky pacientov, ich rodín a dobrovoľníkov s cieľom nájsť vhodného darcu na transplantáciu. Ide o chorých na leukémiu, lymfóm, myelodysplastický syndróm, mnohopočetný myelóm a iné závažné choroby krvotvorby neliečiteľné iným spôsobom. Register zabezpečuje vyhľadávanie nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre detských a dospelých pacientov doma aj v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť darcu medzi 22 miliónmi dobrovoľníkov a zabezpečiť dovoz transplantátu. Vďaka celoslovenským propagačným kampaniam „MÁTE SLINU?“ a „DOBRÁK OD KOSTI“, ktoré Nadácia Kvapka Nádeje realizovala, sa do registra darcov prihlásilo takmer 10.000 nových potenciálnych darcov krvotvorných buniek.

Prejsť na začiatok

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť