+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Nové pľúca či srdce pre najmenších? V Bratislave pribudol prístroj

Nové pľúca či srdce pre najmenších? V Bratislave pribudol prístroj

 Bezpečná alternatíva pre pľúca pacientov

V Bratislave 2. októbra 2019 – Nový prístroj pomôže malým pacientom Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) zvládnuť náročnú liečbu. Extrakorporálnu membránovú oxygenáciu ECMO získala Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) LF UK a NÚDCH vďaka Nadácii Kvapka Nádeje. Lekárom aj pacientom poskytne čas na liečbu príčiny zlyhávania životne dôležitých orgánov.

Nové pľúca či srdce pre najmenších? V Bratislave pribudol prístroj,,Vždy som veľmi rád, keď môžeme našim pacientom poskytnúť novú modernejšiu a predovšetkým bezpečnejšiu liečbu. Liečba novým prístrojom umožní lekárom opäť bezpečnejšie liečiť pacientov so zlyhávajúcim krvným obehom alebo dýchaním, prípadne v kombinácii zlyhávania týchto životne dôležitých orgánov. Prístroj vieme použiť v rôznych klinických situáciách, ktoré sú charakterizované tým, že proces, ktorý sa deje v pľúcach pacienta, je liečiteľný,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, a poďakoval Nadácii Kvapka Nádeje za prístroj aj dlhodobú spoluprácu.

,,Prístroj nám pomôže tiež v určitých špeciálnych situáciách, napríklad pri vrodených vývojových chybách srdca a pľúc, kde nám táto metodika umožňuje preklenúť obdobie, kým dôjde k definitívnemu chirurgickému vyriešeniu vrodenej vývojovej chyby pacienta. Je dôležité povedať, že táto metodika je bezpečnou alternatívou, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu pľúc v prípade, že u pacienta je potrebné používať agresívnu umelú pľúcnu ventiláciu,“ povedal MUDr. Jozef Köppl, primár DKAIM a ďalej doplnil: ,,Je optimálne, keď sa použije ešte pred tým, ako zlyhá samotná konvenčná umelá pľúcna ventilácia alebo vo chvíli, keď považujeme takýto spôsob ventilácie za traumatizujúci pre pacienta. To znamená, toto je eventualita, ktorá má chrániť pľúca.“

Nové pľúca či srdce pre najmenších? V Bratislave pribudol prístroj,,Zabezpečením prístrojového systému pre extrakorporálnu membránovú oxygenáciu (ECMO), určeného na mimotelové okysličovanie krvi detských pacientov, sa nám podarilo splniť ambiciózny cieľ, ktorý sme si počas minulého roka vytýčili a avizovali našim podporovateľom v rámci minuloročného benefičného galakoncertu Noc Nádejí. Sme naozaj nadšení z toho, ako silne tento projekt celoslovenského významu oslovil verejnosť, ale aj korporátnych partnerov Nadácie Kvapka Nádeje, čo nám umožnilo zabezpečiť financovanie a obstaranie systému ECMO, za čo sme všetkým našim podporovateľom a sponzorom nesmierne vďační. Veríme, že ich zaujmú aj naše nové charitatívne projekty, ktoré by sme chceli predstaviť 7. decembra 2019, v rámci jubilejného desiateho televízneho galavečera Noc Nádejí,” povedala Jarmila Lajčáková-Hargašová, členka správnej rady Nadácie Kvapka Nádeje.

Obstaranie moderného a na Slovensku jedinečného lekárskeho systému ECMO pre detských pacientov predstavuje s ohľadom na výšku obstarávacích nákladov jeden z najväčších projektov, ktoré sme s podporou našich O Kvapku Lepších podporovateľov, donorov a sponzorov zabezpečovali. S prihliadnutím na jeho význam pre záchranu detských pacientov z celého Slovenska a akútny stav, spojený s jeho absenciou, ho však zároveň považujeme za jeden z najvýznamnejších, ktorý sa nám za 10 rokov podarilo zrealizovať,“ doplnil Štefan Bernát, správca nadácie Kvapka nádeje.


V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave pribudol nový prístroj, s ktorým budú mať lekári viac času na liečenie porúch srdca a pľúc. Takzvaný EKMO prístroj poskytne malým pacientom náhradné pľúca, či srdce, kým lekári nezistia príčinu zlyhávania týchto životne dôležitých orgánov.

/p

Nové pľúca či srdce pre najmenších? V Bratislave pribudol prístroj
Prejsť na začiatok