+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU 31.7.2014

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Bratislava, 31.júla 2014

V súlade s § 17, ods. 1, zákona č. 162/2014 Zb. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“) Nadácia KVAPKA NÁDEJE ukončila k 31.07.2014 verejnú zbierku povolenú Ministerstvom vnútra SR pod číslo SVS-OVVS3-2013/003204.

Zároveň, v súlade so zákonom o zbierkach, Nadácia KVAPKA NÁDEJE vyhlasuje novú verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia pod názvom „KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU“, ktorej výnos bude použitý na území SR na podporu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Zbierka na obdobie od 01.08.2014 do 31.07.2015 bola povolená Rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVS3-2014/021171 a je zapísaná v registri zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2014-021149.

Verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na účte zbierky: 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s. a ktoré budú získané:

  • zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 01.augusta 2014 do 31.júla 2015;
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 01.augutsa 2014 do 31.júla 2015;
  • zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 15.októbra 2014 do 30.októbra 2014 spôsobom vopred určeným a oznámeným nadáciou na webovom sídle nadácie;
  • predajom predmetov v období od 01.augusta 2014 do 31.júla 2015, v cene ktorých je započítaný príspevok v plnej výške z ceny predmetu;
  • predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie, alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov v období od 01.augusta 2014 do 31.júla 2015, v cene ktorých je započítaný príspevok v plnej výške z ceny vstupenky;

zasielaním darcovských SMS správ na krátke číslo 830 v sieti všetkých mobilných operátorov. Hodnota jednej SMS správy je 3,- EUR a 100% výťažku z SMS zbierky bude použitá na účely verejnej zbierky. SMS zbierku zabezpečujú mobilní operátori Orange Slovensko, Telekom a O2.
Finančné prostriedky získané verejnou zbierkou budú určené na výstavbu a prístrojové vybavenie sterilných boxov na DKAIM s hepafiltráciou, ako nevyhnutná súčasť kontinuálnej starostlivosti o pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a onkologických pacientov s potrebou pľúcnej ventilácie pri multiorgánovom zlyhávaní v dôsledku infekčných a neinfekčných komplikácií; podporu hemato–onkologických centier v SR a pomoc v oblasti psychosociálnej opatery deťom s hematologickými a onkologickými ochoreniami.
Pre viac informácií sme Vám k dispozícii na nižšie uvedených kontaktoch:

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83, 821 05 Bratislava
Tel.: +421-2-43423901
Fax: +421-2-43423900
E-mail: info@kvapkanadeje.sk kvapkanadeje@kvapkanadeje.sk
Fax: www.kvapkanadeje.sk


Rozhodnutie Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky
sekcia Verejnej Správy – odbor všeobecnej vnútornej správy

KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU 31.7.2014
Prejsť na začiatok