+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy

Bratislava 19. augusta 2014 – Na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava bude v nasledujúcich týždňoch rušno. Dôvodom je naplánovaná komplexná rekonštrukcia, ktorá je zabezpečená z prostriedkov Nadácie Kvapka nádeje.
Ruku k dielu priložili aj viaceré známe osobnosti, Jarka Lajčáková Hargašová, členka správnej rady Nadácie Kvapka nádeje, speváčka Dominika Mirgová a spevák Miro Jaroš. Prišli, aby pomohli pred stavebnými prácami vysťahovať nábytok. Priestory DKAIM, v ktorých sú ošetrované kriticky choré deti, si už z pohľadu súčasných najmodernejších liečebných prístupov vyžadujú nové modernejšie riešenie. Nutnosť prestavby s vytvorením ventilácie a filtrácie vzduchu v sterilných boxoch je potrebná aj z dôvodu nárastu nových náročných liečebných metód a tiež pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a pacientov s onkologickými ochoreniami, ktorí sú liečení intenzívnymi protokolmi.

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy

Práve vytvorenie izolačných sterilných boxov s HEPA filtráciou môže u nich výrazne minimalizovať výskyt závažných infekcii v období útlmu krvotvorby a poruchy imunity. V súčasnosti je boxový systém v starostlivosti o intenzívnych pacientov najprogresívnejší a najmodernejší spôsob a zaslúžia si ho aj slovenské deti, ich rodičia a v neposlednej mierne aj obetavý personál.
S realizáciou projektu výstavby sterilných boxov na DKAIM DFNsP Bratislava sa začalo už v roku 2013. Nadácia KVAPKA NÁDEJE uhradila náklady spojené s projektovou prípravou. Realizácia tohto projektu je nevyhnutnou súčasťou kontinuálnej starostlivosti o pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a onkologických pacientov, ktorí vyžadujú preklad na DKAIM. Rekonštrukcia a modernizácia pracoviska zabezpečí ochranu preložených pacientov z hľadiska predchádzania ďalších infekčných komplikácií. Vytvorenie vhodných izolačných boxov okrem najmodernejších medicínskych prístupov v liečbe kriticky chorých pacientov môže viesť aj k zníženiu finančných nákladov zabránením vzniku ďalších oportúnnych infekcií. Na základe analýzy posledných rokov približne 10 pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a približne 40-50 onkologických pacientov ročne vyžaduje pre zhoršenie vitálnych funkcií preklad na DKAIM a izoláciu v sterilných boxoch. Vedenie DFNsP Bratislava vníma rekonštrukciu priestorov DKAIM ako nevyhnutnú súčasť zabezpečenia optimálnej liečebnej starostlivosti chorých detí, ktoré si vyžadujú intenzívnu starostlivosť. DKAIM poskytuje najvyšší stupeň špecializovanej starostlivosti pre detských pacientov so závažnou traumou, akútnym respiračným zlyhaním, novorodencom s vrodenými vývojovými chybami, či pacientom v procese onkologickej liečby a po transplantácii kostnej drene z celého Slovenska.

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy

Prestavba, ktorá pomôže zachrániť životy
Prejsť na začiatok