+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU 14.1.2014

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

TLAČOVÁ SPRÁVA 14.01.2014

Po úspešných verejných zbierkach v rokoch 2010-2013, ktoré značne pomohli pri výstavbe novej Transplantačnej jednotky kostnej drene na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave a následne pri jej prístrojovom vybavení, NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE na obdobie 16. 01. 2014 – 15. 01. 2015 vyhlasuje novú verejnú zbierku „Kvapka nádeje pre detskú onkológiu“ na verejnoprospešný účel podpory liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na účte zbierky: 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s. a ktoré budú získané:

  • Ako dobrovoľné príspevky na účet verejnej zbierky priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa, alebo prostredníctvom aplikácie VIAMO na telefónne číslo 0905744774

Zasielaním prázdnych SMS správ na krátke číslo 830 v sieti všetkých mobilných operátorov. Hodnota jednej SMS správy je 3,- EUR a 100% výťažku z SMS zbierky bude použitá na účely verejnej zbierky. SMS zbierku zabezpečujú mobilní operátori Orange Slovensko, Telekom a O2.

  • Predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov
  • Predajom predmetov s logom nadácie
  • Ako dobrovoľné príspevky klientov predajných internetových portálov, kde takto získané finančné prostriedky budú odvedené prevádzkovateľom portálu v plnej vyzbieranej výške na účet verejnej zbierky, príp. vopred určená a prostredníctvom predajného portálu oznámená časť kúpnej ceny z predávaného sortimentu tovarov, kde takto získané finančné prostriedky ponížené o daňovú povinnosť prevádzkovateľa z titulu DPH, budú odvedené prevádzkovateľom portálu na účet verejnej zbierky

Finančné prostriedky získané verejnou zbierkou budú určené na výstavbu sterilných boxov na DKAIM s hepafiltráciou, ako nevyhnutná súčasť kontinuálnej starostlivosti o pacientov po transplantácii krvotvorných buniek a onkologických pacientov s potrebou pľúcnej ventilácie pri multiorgánovom zlyhávaní v dôsledku infekčných a neinfekčných komplikácií; podporu hemato–onkologických centier v SR a pomoc v oblasti psychosociálnej opatery deťom s hematologickými a onkologickými ochoreniami.

Pre viac informácií sme Vám k dispozícii na nižšie uvedených kontaktoch:

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83, 821 05 Bratislava
Tel.: +421-2-43423901
Fax: +421-2-43423900
E-mail: info@kvapkanadeje.sk kvapkanadeje@kvapkanadeje.sk
Fax: www.kvapkanadeje.sk

KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU 14.1.2014
Prejsť na začiatok