+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Vyhlásenie súťaže v kreslení a maľovaní pre deti

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

„Mladý umelec Kvapky nádeje“

Nadácia KVAPKA NÁDEJE vyhlasuje týmto I.ročník súťaže v kreslení a maľovaní pre deti – pacientov onkologicko-hematologických centier detských nemocníc pod názvom „Mladý umelec Kvapky nádeje“.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená v roku 2010 pani Vendulou Auš Svobodovou s cieľom podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením; vybudovať na Slovensku tradíciu Kvapky nádeje a osloviť širokú verejnosť; vytvoriť väzby s občanmi, spoločnosťami a organizáciami, ktoré budú aktivity tejto renomovanej nadácie dlhodobo podporovať; umožniť podporu činnosti nadácie prostredníctvom darcovských SMS a sponzorských príspevkov, ktoré budú použité na zakúpenie prístrojového vybavenia a skvalitnenie prostredia pre deti s onkologickými ochoreniami.

Nadácia I.ročník súťaže vyhlasuje s cieľom podporiť deti s onkologickými ochoreniami v ich boji proti zákernej chorobe, pomôcť odreagovať sa a podporiť ich talent a tvorivú fantáziu.

  • Deti môžu svoje obrázky nakresliť k dvom súťažným témam:

„Môj najkrajší sen“
„Moje najkrajšie Vianoce“.
Obrázky môžu byť nakreslené (namaľované) ľubovoľnou technológiou v maximálnej veľkosti výkresu formátu A3.

  • Ako doplnkovú kategóriu, Nadácia KVAPKA NÁDEJE, týmto zároveň vypisuje súťaž pre rodičov pod názvom „Šťastný príbeh môjho dieťaťa“, do ktorej sa môžu zapojiť rodičia detských onkologických pacientov a opísať príbeh svojho dieťaťa a svojej rodiny v rozsahu maximálne dvoch 2 strán formát A4.

Súťažné kategórie:

Súťaž je určená:
a) deťom, ktoré sa v súčasnosti liečia na onkologické ochorenia, alebo v minulosti boli liečené na onkologické ochorenia;
Prvá kategória A: pre deti do 8 rokov
Druhá kategória B: pre deti od 9 do 15 rokov
– Súťažné témy budú vyhodnocované samostatne – „Môj najkrajší sen“ a „Moje najkrajšie Vianoce“.
b) rodičom detí uvedených pod písmenom a)

Termín súťaže:

Do 15.05.2012 môžu mladí umelci kresliť/maľovať svoje obrázky k uvedeným témam a zároveň rodičia napísať svoje príbehy.

Adresa pre zasielanie súťažných prác:
Nadácia KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83
821 05 Bratislava

Na zadnej strane obrázka prosíme uviesť:

– meno malého autora, vek, adresu,
– meno rodiča, telefonický kontakt, E-mailová adresa
– nemocnica v ktorej sa malý autor liečil
Na príbeh rodičov prosíme tiež uviesť identické údaje.
Do obálky vložte obrázok s vyplnenými údajmi, spolu so Čestným vyhlásením podpísaným rodičom – zákonným zástupcom a obálku označte heslom: „Mladý umelec Kvapky nádeje“.
Hodnotenie a ocenenie prác:
Zo všetkých doručených zásielok o absolútnych víťazoch rozhodne výlučne odborná porota, ktorá vyberie tri najlepšie práce v každej kategórii.

Výhercovia v každej kategórii získajú:

1.cena – týždňový pobyt pri mori pre výhercu v doprovode rodičov od CK Hydrotour
2. cena – darčekový poukaz na zájazd od CK Hydrotour
3. cena – maliarska sada a plátna od CK Hydrotour

Tri najlepšie práce k téme „Moje najkrajšie Vianoce“ budú použité na vianočné pohľadnice Nadácie KVAPKA NÁDEJE.
Najnápaditejšie obrázky budú uverejnené v časopisoch mediálnych partnerov nadácie a na našej webovej stránke.

Exkluzívnym partnerom cien v súťaži „Mladí umelci Kvapky nádeje“ je cestovná kancelária Hydrotour.
HYDROTOUR, cestovná kancelária a.s.
bola založená v roku 1994 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 2004 bola pretransformovaná na súčasnú akciovú spoločnosť. V súčasnosti spoločnosť so sídlom v Bratislave podniká prostredníctvom 17 vlastných pobočiek a cca 600 províznych predajcov v celej SR. V súčasnosti patrí HYDROTOUR k jedným z najvýznamnejších touroperátov na Slovensku. Filozofiou spoločnosti pre poskytovať najvyššiu kvalitu za prijateľné ceny pre čo najširšiu klientelu v starostlivosti česky a slovensky hovoriacich delegátov a animátorov. Cestovná kancelária sa dominantne zameriava na kvalitnú klubovú dovolenku najmä pre rodiny s deťmi.
Z troch najlepších príbehov zaslaných rodičmi budú vyhotovené krátke filmové dokrútky, ktoré budú predstavené verejnosti v televíznom prenose.

Termín a výsledky budú oceneným autorom včas oznámené.

Ďalšie potrebné informácie získate na: E-mail: info@kvapkanadeje.sk
Telefón: 02-43423901
Internetová stránka: www.kvapkanadeje.sk

Všeobecné informácie:

Táto súťaž je prvým ročníkom v poradí. Vyhlasovateľom je Nadácia KVAPKA NÁDEJE. Úplné znenie pravidiel je k dispozícii aj na internetovej stránke usporiadateľa.
Úplné znenie pravidiel:

  • Prihlásením uchádzača do súťaže vyjadruje zákonný zástupca svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže a v prípade získania výhry so zverejnením mena, priezviska a bydliska uchádzača. Odoprením tohto súhlasu zaniká právo na výhru, po prevzatí výhry už nie je možné súhlas odoprieť.
  • Vyhodnotenie výhercov prebehne do 30 dní od ukončenia súťaže. Výhercovia budú vyrozumení o výsledkoch súťaže poštou, resp. E-mailom.
  • Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi. Na výhry neexistuje právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Výhru nemožno požadovať vo forme finančného alebo iného plnenia.
  • V prípade, že výherca uvedie nesprávnu adresu a vyhlasovateľovi sa nepodarí výhercu vyrozumieť, prípadne výherca neprevezme zásielku s výhrou do 31.9.2012, či v prípade ďalších okolností vylučujúcich uskutočnenie plnenia výhercovi, ktoré nespôsobí vyhlasovateľ súťaže, stráca výherca nárok na výhru.
  • Účasťou na súťaži súhlasí každý s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený bezplatne uverejňovať mená, či obrazové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch vyhlasovateľa súťaže, alebo v materiáloch Partnerov vyhlasovateľa. Odoprením tohto súhlasu zaniká právo na výhru; po prevzatí výhry už nemožno súhlas odoprieť.
  • Účasťou na súťaži každý uchádzač potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a predovšetkým s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim.
  • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej
Vyhlásenie súťaže v kreslení a maľovaní pre deti
Prejsť na začiatok

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť