+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Prvý rok Nadácie Kvapka Nádeje na Slovensku

Nadácia Kvapka nádeje

Dňa 10.02.2011 sa v bratislavskom hoteli Crowne Plaza uskutočnila tlačová konferencia NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE, ktorú po úspešnom desaťročnom pôsobení v Českej republike založila Vendula Auš Svobodová v roku 2010 aj na Slovensku za účelom podpory a pomoci detskej onkológii. Tlačovej konferencie sa zúčastnila zakladateľka nadácie Vendula Auš Svobodová, členka správnej rady nadácie Adriana Kmotríková, správca nadácie Štefan Bernát a riaditeľ DFNsP MUDr. Daniel Žitňan, MPH.

Nadácia Kvapka nádeje

Vendula Auš Svobodová informovala o poslaní NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE a o jej činnosti v roku 2010. Nadácia zorganizovala v období 15. 09. 2010 – 15. 12. 2010 verejnú zbierku na verejnoprospešný účel rekonštrukcie a dostavby Transplantačnej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Na dnešnej tlačovej konferencii zakladateľka NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE p. Vendula Auš Svobodová odovzdala do rúk MUDr. Daniela Žitňana, MPH, riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave šek na sumu 225.000,- EUR, určenú pre dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene, ktorú sa podarilo nadácii zhromaždiť za tri mesiace trvania verejnej zbierky.

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE zároveň na obdobie 15. 02. 2011 – 15. 01. 2012 vyhlásila novú verejnú zbierku na verejnoprospešný účel rekonštrukcie Transplantačnej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na účte zbierky: 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s. a ktoré budú získané:

  • Ako dobrovoľné príspevky na účet verejnej zbierky priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa
  • Zasielaním prázdnych SMS správ na krátke číslo 830 v sieti všetkých mobilných operátorov. Hodnota jednej SMS správy je 2 EUR a 100% výťažku z SMS zbierky bude použitá na účely verejnej zbierky. SMS zbierku zabezpečujú mobilní operátori Orange, T-mobile a O2.
  • Predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov
  • Predajom predmetov s logom nadácie

Na tlačovej konferencii prehovoril riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave MUDr. Daniel Žitňan, MPH, ktorý poďakoval NADÁCII KVAPKA NÁDEJE za podporu a pomoc detskej onkológii na Slovensku a predovšetkým, za verejnú zbierku určenú na rekonštrukciu Transplantačnej jednotky kostnej drene II. DK DFNsP v Bratislave, ktorá bude slúžiť deťom z celého Slovenska. „Rekonštrukciu TJKD sme už začali a ak všetko pôjde podľa plánu, už tento rok by mohla slúžiť detským pacientom.“ povedal MUDr. Daniel Žitňan, MPH.

Nadácia Kvapka nádeje

Prvý rok Nadácie Kvapka Nádeje na Slovensku
Prejsť na začiatok