+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene

Poštová známkaČasť z výťažku predaných známok poputuje Nadácii Kvapka nádeje

Bratislava, 16. marec 2015

Slovenská pošta, a.s., vydala charitatívnu poštovú známku pri príležitosti 20. výročia založenia Transplantačnej jednotky kostnej drene v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. Časť z výťažku predaných známok poputuje Nadácii Kvapka nádeje na pomoc detskej onkológii.

Poštová známka s názvom „Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP“ vyšla dnes 16.3. 2015 a je vydaná v počte dva milióny kusov. Známka má nominálnu hodnotu 1,15 €, ktorá korešponduje s cenou za doporučené zásielky 2. triedy do 50 gramov vo vnútroštátnom styku. Motív poštovej známky predstavuje tvár dievčatka v hornej časti a motív krvi a červených krviniek v dolnej časti známky. Známku vytlačila technikou ofsetu Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

„Slovenská pošta sa rozhodla vyjadriť podporu týmto pacientom prostredníctvom poštovej známky. K spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou a Nadáciou Kvapka nádeje nás inšpiroval aj náš každodenný kontakt so širokou verejnosťou. Občania sa môžu prostredníctvom siete našich viac ako 1500 pobočiek dostať k tejto výnimočnej známke, z ktorej časť výťažku z predaja poputuje na pomoc, ktorá má zmysel,“ povedal Tomáš Drucker, generálny riaditeľ Slovenskej pošty.

Súčasne so známkou vyšla obálka prvého dňa (FDC). Motívom prítlače FDC je odoberanie kostnej drene z časti ľudského tela a motívom FDC pečiatky je štylizovaná detská tvár. Autorom výtvarných návrhov poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je doc. Igor Benca, akad. mal.

“Veľmi si vážime túto aktivitu Slovenskej pošty a Nadácie Kvapka nádeje, je to krásna myšlienka, prostredníctvom poštovej známky upriamiť pozornosť na tento problém a pomôcť tak deťom, u ktorých je transplantácia krvotvorných buniek často jedinou šancou na záchranu ich života. Pred 20 rokmi dostali takúto šancu 3 – 4 deti ročne, dnes transplantujeme viac ako 35 detí ročne. Úspešnosť liečby a dlhodobé prežívanie pri úplnom zdraví sú porovnateľné s detskými transplantačnými centrami v Európe,“ povedal riaditeľ nemocnice, MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Inaugurácia poštovej známky sa uskutočnila 16. marca 2015 o 14:30 hod. v zasadačke riaditeľstva Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (prízemie blok C) na Limbovej 1, Bratislava.

„20 ročnú prácu Transplantačnej jednotky kostnej drene považujeme za veľmi významnú pre liečbu detských hematologicko-onkologických pacientov a úprimne sme radi a je nám cťou, že štvrtinu z tohto obdobia – 5 rokov môžeme byť pri tom a môžeme pomáhať a podporovať ďalší rozvoj a modernizáciu takéhoto jedinečného pracoviska, a to len vďaka našim podporovateľom a takým ochotným a štedrým partnerom ako je Slovenská pošta,“ uviedla členka správnej rady Nadácie Kvapka nádeje Jarmila Lajčáková-Hargašová.

V novembri 1995 bolo v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) zriadené špeciálne pracovisko pre transplantácie krvotvorných buniek. Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave je jediným detským pracoviskom na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek u detí (od 0 do 18 rokov) s onkologickými, závažnými hematologickými, metabolickými ochoreniami ako aj niektorými vrodenými poruchami imunity.

TJKD od svojho založenia prešla mnohými úpravami z hľadiska medicínskeho a technického vybavenia. V roku 2011 za pomoci Nadácie Kvapka nádeje a finančnej podpory MZ SR jednotka prešla komplexnou rekonštrukciou a došlo aj k rozšíreniu kapacít. Za 20 rokov existencie sa na tomto pracovisku vykonalo viac ako 320 transplantácii u detí s uvedenými ochoreniami. Tak ako vo všetkých detských transplantačných centrách, aj v tomto 2/3 pacientov tvoria deti s malígnymi ochoreniami, najmä s akútnymi leukémiami a zhubnými nádormi typickými pre detský vek. Z celkového počtu transplantácii takmer 2/3 boli od zdravých rodinných alebo dobrovoľných nepríbuzných darcov z medzinárodných registrov v Európe a viac ako 1/3 boli autológne, pri ktorých darcom krvotvorných buniek bol sám pacient.
TJKD je dlhoročným akceptovaným členom EBMT (Európskej transplantačnej spoločnosti) a dosahované výsledky tejto liečebnej metódy sú porovnateľné s výsledkami detských transplantačných centier vo vyspelých krajinách Európy. U detí po alogénnej transplantácii so zhubnými ochoreniami je úspešnosť vyliečenia nad 60%, u pacientov s nezhubnými ochoreniami je úspešnosť vyliečenia takmer 90%, pričom všetky deti s uvedenými diagnózami by bez transplantácie neprežili, pretože u takto chorých detí je ich ochorenie inými liečebnými postupmi nevyliečiteľné.

O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V minulom roku spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia dosiahla za rok 2013 zisk vo výške takmer 4,4 mil. EUR pred zdanením. Zásadný vplyv na pozitívne hospodárenie mali predovšetkým výnosy v zmluvných zásielkových službách a finančných službách a tiež program zmien, ktorý má umožniť transformáciu spoločnosti v celej škále služieb a vnútorných procesov, pri vytvorení nových oblastí poskytovaných služieb.
Pre viac informácií kontaktujte Odbor komunikácie.

Kontaktné údaje:
Stanislava Pondelová
Hovorkyňa, Slovenská pošta, a. s.
Tel.: +421 903 130 571, E-mail: pondelova.stanislava@slposta.sk, Web: www.posta.sk

Dana Kamenická
Hovorkyňa DFNsP Bratislava
Tel.: +421 917 370 843, E-mail: dana.kamenicka@dfnsp.sk, Web: www.dfnsp.sk
Štefan Bernát
Správca Nadácie

Štefan Bernát
Správca Nadácie Kvapka nádeje
Tel.: +421 905 918 594, E-mail: kvapkanadeje@kvapkanadeje.sk, Web: www.kvapkanadeje.sk

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene

Pošta vydala známku Transplantačná jednotka kostnej drene
Prejsť na začiatok