+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Poďakovanie darcom 2021

V mene detských onkologických pacientov, ktorým sú naše aktivity venované ĎAKUJEME všetkým „O KVAPKU LEPŠÍM“ platcom dane, ktorí podporili naše charitatívne projekty prostredníctvom poukázania podielu svojej zaplatenej dane v roku 2020.

ĎAKUJEME samozrejme aj všetkým , ktorí si nepriali aby ich príspevok bol zverejnený

Shell Slovakia
Nadácia Allianz
Amazon Fulfillment Slovakia
Národná transplantačná organizácia
Design Veteran
Balang Branislav
Penati Golf Club
Wemhonerová Ivona
Aranyossy Gabriel
Boncik Jaroslav
Urbanovská Ing. Silvia
Onofrej Ing. Štefan
Tualmed s.r.o.
AMG Europe a.s.
Číž Blažej
Nichta Anton
Veselý Vladimír
UK Online Giving Foundation
TalkOnlinePanelGmbH
Kasička Radovan
Koctúrová Jana
Ronchem s.r.o.
Mihalčin Jozef
Pavelka Peter
Galo Ieva
Blašková Barbora
Cucka Pavol
Malíková Ing. Valéria
Marčeková Viera
Šatka Martin
Taraba Andrej
Vicenová Erika
Ružovič Michal
Škorvánek Juraj
Hadnad Mario
Žabková Marta
Zrelica Maroš
Avest s.r.o.
Javorský Ladislav
Dental Spot s.r.o.
Almášiová Pha Karin
Baránková Oľga
Behula Marek
Blažejová Zuzana
Budai Ľuboslav
Darulová Jarmila
Godovičová Eva
Gregušová Katarína
Grman Miroslav
Gubová Eva
Hudecová Mgr. Adriana
Chovancová Janka
Janík Miroslav
Jarošová Emília
Jesenská Alžbeta
Kelementová Ing. Jana
Kosák Ján
Kolaj PHDr. Dezider
Krajčová Beáta
Marko Richard
Meszáros Tibor
Migrová Elena
Mikulášovičová Iveta
Monček Dušan
Navrátil Roland
Neradovič Rudolf
Ninis Samuel
Petrovič Ing. Ján
Piatničková Oľga
Polesenský Štefan
Rácová Katarína
Randíková Jana
Rehorovský Alexander
Setey Ivan
Stolárik Ing. Kamil
Stríbrnská Ružena
Sučko Gabriel
Štefanec Martin
Tomečková Oľga
Tunega Marek
Wittchen Alexandra
Zanovit Július
Žacik Miroslav
Fazekaš Ladislav
Guzma Lukáš
Halanová Zuzana
Hančariková Lucia
Hrizo Ladislav
Hrnčiar Rastislav
Hrnčiarová Nadežda
Hudec Andrej
Chochulová Katarína
Chovancová Jana
Izakovičová Zita
Janoušková Jolana
Klein PhDr. Branko
Kling Mgr. Jaroslav
Kocunová Mária
Kollár Ing. Roman
Koleničová Jana
Korcová Elena
Kopanická Jaroslava
Koribská Ľudmila
Kralovičová Marta
Kufa Marián
Labaj Ján
Labák Miroslav
Laskovská Valéria
Lišaníková Dana
Lubušký Roman
Macek Rastislav
Majda Lukáš
Máliková Marcela
Malinovský Kristián
Maňová Janka
Matejovič Štefan
Machalík Mgr. Katarína
Nagy Jozef
Ondáš Ing. Miroslav
Ondriašová Mária
Papajík Stanislav
Pastorek Július
Plánka Peter
Polakovič Jozef
Pury Vladimír
Rajniaková Katarína
Samko Tomáš
Sarka Ján
Sedláčková Eva
Sedmák Jozef
Siteková Marcela
Slamková Petra
Sloszar Tatiana
Spusta Richard
Šalík Pavol
Štofanik Peter
Talčík Peter
Tomčík Lukáš
Tošálová Jarmila
Turiaková Alena
Valentová Denisa
Vendel Rastislav
Viselková Anna
Vodilka ing. Adrián
Záňová Martina
Zemanová Anna
Zvalová Mária
Hrebenár Jakub
Šikimič Vladimír
Gregorička Roman
Satina Jozef
Tatra Transport Tebeľák s.r.o.
Baláž Štefan
Babčaník Martin
Bednáriková Anna
Bednáriková Viera
Beinrohr Ernest
Biro ing. Jozef
Bjelová Agnesa
Bocinec Stanislav
Cimráková Katarína
Dlhá Ing. Mária
Elexová JUDr. Anna
Tomaščíková Jaroslava
Daniš Peter
Arvay Miroslav
Belayová Dušana
Intercars Slovenská -zákazníci
Bališ Tomáš
Bryndza Michal
Dzibela Martin
Šaško Kamil
Kováčová Terézia
Králiková Veronika
Myjavec Lukáš
Pastva Peter
Fridmanská Katarína
Fučko MUDr. Ľubomír
Hornáček Vladimír
Klučár Mgr. Rastislav
Onderová Mgr. Mária
Ružinský Jaroslav
Kovačič Ján
Šparec MUDr. Ján
Serugová Mgr. Lucia
Korcová Ing. Lucia
Tarabová Ľubica
Pavlovičová Michaela
Šalamúnová Janka
Búšik Ing. Peter
Hrušková ing. Anna
Babiš Michal
Klaudínyová Ing. Alena
Homzová Ing. Lucia
Budáč Štefan
Košťálová Michaela
Šarkanová Helena
Ďurík Maroš
Vadásyová Renáta
Mrvová Iveta
Balco Peter
Zbojovský Peter
Bernát Ivan
Gurka Vladimír
Buchmanová Jana
Matúšová Ivona
Ščepková Dana
Ivin Dušan
Ďurička Milan
Hric Tomáš
Bartovičová Zuzana
Šufliarska Sabina
Amro Zaid
Zeleňák Kamil
Velčíková Eleonóra
Gajdošociová Zlatica
Unterfrancová Dominika
Demková Eva
Futrikaničová Temenužka
Babicová Elena
Volfová Alena
Remeselník Vladimír
Kmeť Milan
Ornyi Daniel
Tomko Jozef
Pazderová Lenka
Sčasný Milan
Zusčík Radoslav
Brandys Peter
Rentka Mgr. Vladimír
Kosturko Zuzana
Varjuová Erika
Furik Ing. Michal
Hrušková Božena
Koncik Vladimír
Balušik Igor
Hanzel Tomáš
Strelec Juraj
Šimkovičová Anna
Barčák Ján
Kasčák Ján
Lorko Marek
Thurský Branislav
Baranová Eva
Cvoliga Lukáš
Fapsová Monika
Hulin Štefan
Hlasicová Patrícia
Franek Ing. Andrej
Šustek JUDr. Martin
Daniš Vladimír
Poďakovanie darcom 2021
Prejsť na začiatok