+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Poďakovanie darcom 2011

Srdečná vďaka Individuálnym darcom, ktorí finančne prispeli na účet verejnej zbierky 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s., priamym vkladom, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu.

December 2011

Rolsit Trading Slovensko
D. Belayová
Anna Cenigová
Marta Žabková
Jana Mračková
Jana Podolanová
Marian Štefankovič

Október 2011

Rolsit Trading Slovensko
Marta Žabková
Stanislav Planka
Alena Jerdoneková
Jana Friedlerová
Michal Macaj
Zuzana Jurčíková

Ľubica Hercegová MUDr.
Soňa Kovačičová
Pavol Jaško
Vendelín Svetlík Ing.
Rastislav Pecuš
Ondrej Gancarčík
A. Dostálková

Viktória Kissová
Ondrej Guman Ing.
Margita Henešová
Dušan Radič
Ladislav Lackovič Ing.
D. Belayová
Miroslav Mrázik Ing.

September 2011

Marta Žabková
Lenka Bobriková
D.Belayová

   

August 2011

Marta Žabková
Richard Hajdúch
Rolsit Trading Slovensko
D. Belayová

   

Júl 2011

Tomáš Halmo
D. Belayová
Lívia Kicová
Štefan Bernát
Marta Žabková
Radoslav Šrank
Jirí Žarnovičan
Rolsit Trading Slovensko

 

 

Jún 2011

Ing. Miroslav Mrázik
Žarnovičan Jiří RNDr.
Rolsit Trading Slovensko
Ing. Katarína Drusovská
Žabíková Marta
Eliz Pavel
Jana Babčanová
Belayová D.

 

 

Máj 2011

ROLSIT TRADING SLOV
Žarnovičan Jiří RNDr.
Hlôžka Ján
Kokoš Valér
Žabíková Marta
Ilosvaiová Zuzana
Buček Peter Ing.
Tibaj Pavol

Haramiová Beáta
Kavacký Matej
Šilnárová Jozefína
Náhly Peter Ing.
Dohňanská Milada
Nálepa Vladimír
Vaľová Katarína
Babčanová Jana

Viglaská Júlia
Knietelová Anna
Dobrotková Kvetoslava
Fleischerová Ľudmila
Klčová Radomila
Belayová D.
Danišová Eva

Apríl 2011

Žarnovičan Jiří RNDr.
Žabková Marta
ORANGE Slovensko
D. Belayová

 

 

Marec 2011

Pistová Zuzana
Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
Žarnovičan Jirí RNDr.
Žabková Marta
T- mobile
ROLSIT TRADING SLOV

 

 

Február 2011

LITES-SLOVAKIA SK s.r.o.
Táborová Michaela
Stranska E.
Durčák Daniel

 

 

Január 2011

Kamenčík M.
Pemak s.r.o.
Taska Alena MUDr.

 

 

Poďakovanie darcom 2011

Srdečná vďaka Individuálnym darcom, ktorí finančne prispeli na účet verejnej zbierky 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s., priamym vkladom, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu.

December 2011

Rolsit Trading Slovensko
D. Belayová
Anna Cenigová
Marta Žabková
Jana Mračková
Jana Podolanová
Marian Štefankovič

Október 2011

Rolsit Trading Slovensko
Marta Žabková
Stanislav Planka
Alena Jerdoneková
Jana Friedlerová
Michal Macaj
Zuzana Jurčíková

Ľubica Hercegová MUDr.
Soňa Kovačičová
Pavol Jaško
Vendelín Svetlík Ing.
Rastislav Pecuš
Ondrej Gancarčík
A. Dostálková

Viktória Kissová
Ondrej Guman Ing.
Margita Henešová
Dušan Radič
Ladislav Lackovič Ing.
D. Belayová
Miroslav Mrázik Ing.

September 2011

Marta Žabková
Lenka Bobriková
D.Belayová

August 2011

Marta Žabková
Richard Hajdúch
Rolsit Trading Slovensko
D. Belayová

Júl 2011

Tomáš Halmo
D. Belayová
Lívia Kicová
Štefan Bernát
Marta Žabková
Radoslav Šrank
Jirí Žarnovičan
Rolsit Trading Slovensko

Jún 2011

Ing. Miroslav Mrázik
Žarnovičan Jiří RNDr.
Rolsit Trading Slovensko
Ing. Katarína Drusovská
Žabíková Marta
Eliz Pavel
Jana Babčanová
Belayová D.

Máj 2011

ROLSIT TRADING SLOV
Žarnovičan Jiří RNDr.
Hlôžka Ján
Kokoš Valér
Žabíková Marta
Ilosvaiová Zuzana
Buček Peter Ing.
Tibaj Pavol

Haramiová Beáta
Kavacký Matej
Šilnárová Jozefína
Náhly Peter Ing.
Dohňanská Milada
Nálepa Vladimír
Vaľová Katarína
Babčanová Jana

Viglaská Júlia
Knietelová Anna
Dobrotková Kvetoslava
Fleischerová Ľudmila
Klčová Radomila
Belayová D.
Danišová Eva

Apríl 2011

Žarnovičan Jiří RNDr.
Žabková Marta
ORANGE Slovensko
D. Belayová

Marec 2011

Pistová Zuzana
Telefonica O2 Slovakia s.r.o.
Žarnovičan Jirí RNDr.
Žabková Marta
T- mobile
ROLSIT TRADING SLOV

Február 2011

LITES-SLOVAKIA SK s.r.o.
Táborová Michaela
Stranska E.
Durčák Daniel

Január 2011

Kamenčík M.
Pemak s.r.o.
Taska Alena MUDr.

Poďakovanie darcom 2011
Prejsť na začiatok