+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Poďakovanie darcom 2010

Ďakujeme všetkým darcom za ich nezištné dary, ktorými podporili rekonštrukciu a dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky DFNsP v Bratislave.

Individuálny darcovia

Srdečná vďaka Individuálnym darcom, ktorí finančne prispeli na účet verejnej zbierky 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s., priamym vkladom, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu.

December 2010

Andrejko Andrej
Bogner Branislav JUDr.
Bogner Peter
Bognerova Helena
Borák Peter
Čavič Miroslav Ing.
Depta Karol
Diamo a.s.
Dukes Jozef
Chúpek Milan Ing.
ILLY BRATISLAVA
Intelsoft s.r.o.
Jakšík Libor

Janíček Jaroslav
Kocková Ľudmila
Kováč Martin MUDr.
Krajčovič Daniel
Krajn s.r.o.
Kroškák Ján
Kurinová Katarína
Levické mliekárne
MARSANN IT s.r.o.
Melicherová Eva
Mertus Pavol Ing.
Mikušová Jana
Mišura Pavol

Oklamčáková Milena
Oldrich Gallee
Olexa Štefan
Priputen Juraj JUDr.
Rumpel Marián Ing.
Siroťák Peter
Slovenská pošta a.s.
Strapek R.
Štubniak Svätozár
Uvegesova Dana
Zacik Rastislav
Žabková Marta

November 2010

Benka Miroslav Ing.
Benka Miroslav Ing.
Bilcik Radoslav
Bohuniczky Imre MVDr.
Brezovanová Antonia
Dudáš Ladislav
Ďuračková Simonne
Georeogh Fruit spol.

Herberová Daniela
Horváthová Zuzana
Jančiová Vlasta
Kroták Ladislav
Kvasková Mária
Ostrozlik Viliam
Palenik Martin
Pinkava Igor Ing.

Prachárová Miriam Pr.
Salve Finance a.s.
Sustek Peter Ing.
Šidlo Miroslav
Timková Lucia
Uvegesova Dana
Zelycz Martin
Zvarik Igor
Žabková Marta

Október 2010

Bohm Jaroslav, Ing.
Bošková Natália
Bruncikova Julia
Bučekova Monika
Diňa Peter
Drusov Katarina, Ing.
Durdík Martin, Ing.
Gulaš Martin
Halada Peter, Ing.
Halušková Dana, Mgr.
Hambalkova Vanda
Héger Ľubomír
HOLLEN s.r.o.
Horníková Eva
Hubáč Ján, Ing.
Chorvatovič Róbert
Jančovičová Marieta
Juríček Peter

Karabiňošová Anna
Karel Andrej, Ing.
Kováčová Zuzana, Ing.
Kozáček Ján
Kysucky V.
Líšková Danuša
Maďar Ján
Maderič Ladislav
Madura Marek, Ing.
MEDICA JUR, s.r.o.
Mestická Martina, Mgr.
Mihalik Peter
Michalcová Ľubica
Michalicová Zuzana
Moncolova Eva, Ing.
Mrva Tibor, Ing.
Nemec Vladimír, Ing.
Olejnikova E.
Ormis Martin, Ing.
OSTPOL Lučenec, s.r.o.

Pardubská Dana RNDr.
Petras Michal
Piatničko Ján
Pilařova Soňa
Podhorská Henrieta
Polomská Tatiana
Puchovska Viera, Ing.
Radochová Blažena
RM economy, s. r. o.
Soska Ondrej
Stancak Peter
Škreková Anna
Štefanovičová Zuzana
Štulpa Milan
Šveda Dušan Doc. RNDr.
Tedla Vladimír
Trade Contact & Consulting spol. s r.o.
Uvegesova Dana
Vlček Martin, Ing.
Žbirková Helga


Poďakovanie darcom 2010
Prejsť na začiatok