+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Výprava nádeje

Výprava nádeje

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v spolupráci so spoločnosťou ZBERNÉ SUROVINY a.s. vyhlásujú 2.ročník celoslovenskej benefičnej súťaže pre základné školy “VÝPRAVA NÁDEJE”.

Prvý ročník „Výpravy Nádeje“, ktorý sa uskutočnil v roku 2012, priniesol pomoc pre detských hematologicko – onkologických pacientov v celkovej sume 16.500, EUR. Táto suma predstavovala časť výnosu zo zberu papiera, ktorou prispeli zúčastnené školy a špeciálny príspevok od spoločnosti Zberné suroviny a.s. na charitatívne aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE a ktoré boli použité na zakúpenie prístrojového vybavenia pre Transplantačnú jednotku kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava.
Hlavnou myšlienkou projektu je spopularizovať u detí environmentálnu problematiku spracovania odpadu, a prebudiť v nich filantropické povedomie ako aj pocit spolupatričnosti a solidarity s chorými kamarátmi, ktorí bojujú so zákernou onkologickou chorobou. Súťaž v deťoch utuží potrebu súdržnosti a prirodzenej ľudskosti, ktorá sa nachádza v každom z nás. Motto celej súťaže znie „späť k vystrájaniu“, pretože každé dieťa má právo prežiť svoje detstvo naplno a s radosťou. Preto je nevyhnutné, aby nikto z nás nezatváral oči pred tým, čo sa okolo nás deje a pridal svoju Kvapku do mora Nádeje.
Účasťou na benefičnej súťaži „VÝPRAVA NÁDEJE“ má každá škola príležitosť:

  • pomôcť chorým deťom a spoločnosti,
  • získať finančné prostriedky zo zberu papiera
  • získať hodnotné ceny pre najaktívnejšie školy
  • spropagovať svoju školu v rámci televíznej súťaže, ktorej sa najúspešnejšie školy zúčastnia


„Veríme, že do projektu sa zapojí čo najviac základných škôl a podarí sa nám spoločne prispieť nielen na dobrú vec, pretože značná časť výnosu zo zberu bude určená na charitatívne aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE, ale získajú aj školy a tiež žiaci, ktorí sa zúčastnia semifinálových kôl a finálového kola súťaže.“
uvádza Štefan Bernát, správca Nadácie KVAPKA NÁDEJE.

Do súťaže sa školy môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára, ktorý je umiestnený na špeciálnej stránke www.vypravanadeje.sk. Rovnako tam je možné nájsť aj všetky detailné informácie o projekte.

Súťaž „VÝPRAVA NÁDEJE“ podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR ako aj Združenie miest a obcí Slovenska.


Nadácia KVAPKA NÁDEJE má za cieľ trvale a kontinuálne podporovať liečebné a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

Zberné suroviny a.s., je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia. Spoločnosť pôsobí v teritóriu celého Slovenska, ktoré má pokryté hustou sieťou takmer 140 výkupných miest, ktoré sú organizačne začlenené cca do 30 závodov. Výkup a zber druhotných surovín zabezpečuje od obyvateľstva, z priemyselných zdrojov, z úradov, inštitúcií, obchodných reťazcov, zberných dvorov obcí a združení obcí, spoločností komunálneho typu, zo školského zberu a iných zdrojov.

Bratislava, 06.02.2013

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83, 821 05 Bratislava
Tel.: +421-2-43423901
Fax: +421-2-43423900.
E-mail: info@kvapkanadeje.sk kvapkanadeje@kvapkanadeje.sk
Web: www.kvapkanadeje.sk; www.vypravanadeje.sk

Výprava nádeje 2013

Výprava nádeje
Prejsť na začiatok