Posledný februárový deň sa zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje a ambasádor kampane DOBRÁK OD KOSTI, herec Juraj Bača prihovorili zamestnancom prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Posledný februárový deň sa zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje a ambasádor kampane DOBRÁK OD KOSTI, herec Juraj Bača prihovorili zamestnancom prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Posledný februárový deň sa zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje a ambasádor kampane DOBRÁK OD KOSTI, herec Juraj Bača prihovorili zamestnancom prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Posledný februárový deň sa zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje a ambasádor kampane DOBRÁK OD KOSTI, herec Juraj Bača prihovorili zamestnancom prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

„Veľmi nás teší každá podpora našej kampane, ale obzvlášť nás teší, ak sa angažujú a do filantropických aktivít zapoja aj svojich zamestnancov, úspešné komerčné spoločnosti akou je aj spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. Chceme sa zo srdca poďakovať vedeniu tejto „O Kvapku Lepšej“ spoločnosti, za ústretovosť a ochotu podporiť a spropagovať kampaň „Dobrák od Kosti“ na pôde jej prešovského závodu“, povedal Ing. Štefan Bernát, správca nadácie Kvapka Nádeje, ktorá kampaň „DOBRÁK OD KOSTI“ organizuje.

Ambasádor kampane DOBRÁK OD KOSTI, herec Juraj Bača dodal: „Boli sme veľmi milo prekvapení záujmom a aktivitou pracovníkov pridať sa do registra darcov kostnej drene a dať tak onkologickým pacientom „Kvapku Nádeje“ na nájdenie vhodného darcu krvotvorných buniek.“

Posledný februárový deň sa zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje a ambasádor kampane DOBRÁK OD KOSTI, herec Juraj Bača prihovorili zamestnancom prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

Významným motivačným faktorom pre takmer sto nových potenciálnych darcov krvotvorných buniek, ktorí sa počas kampane Dobrák od Kosti na pôde Lear Corporation Seating Slovakia prihlásili do Národného registra darcov kostnej drene SR, bola aj osobná výpoveď jednej zo zamestnankýň, ktorá sa o svoju skúsenosť s onkologickým ochorením dieťaťa podelila so svojimi kolegami a z pohľadu rodiča im priblížila potrebu efektívne rozšíriť  databázu registrovaných darcov na Slovensku.

Všetkým zúčastneným v mene statočných onkologických pacientov a ich rodín zo srdca ĎAKUJEME

Posledný februárový deň sa zástupcovia Nadácie Kvapka Nádeje a ambasádor kampane DOBRÁK OD KOSTI, herec Juraj Bača prihovorili zamestnancom prešovského závodu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.v

 

Prejsť na začiatok