Nadácia Kvapka Nádeje

Ako sme použili 2%

Buďte aj v roku 2019 „O KVAPKU LEPŠÍ“
a darujte podiel z Vašich daní na pomoc deťom s onkologickými a hematologickými ochoreniami

 
IČO: 421 800 58 Právna forma/názov: nadácia
Ulica: Mierová číslo: 83
PSČ: 821 05 Obec: Bratislava

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom