Nadácia Kvapka Nádeje

Ako poukázať 2%

Buďte aj v roku 2019 „O KVAPKU LEPŠÍ“
a darujte podiel z Vašich daní na pomoc deťom s onkologickými a hematologickými ochoreniami

 
IČO: 421 800 58 Právna forma/názov: nadácia
Ulica: Mierová číslo: 83
PSČ: 821 05 Obec: Bratislava

POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyPrávnické osoby môžu v roku 2019 poukázať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2018, minimálne však 8 EUR.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV.
Oznámte nám, že ste zaslali svoje podiel z daní, a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 

POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY,
KTORÉ SI SAMÉ PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE V ROKU 2019:

a) Fyzické osoby môžu v roku 2019 poukázať 2% z dane za rok 2018, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

b) 3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. V takomto prípade povinnou prílohou Vášho daňového priznania je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 EUR.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).
Oznámte nám, že ste zaslali svoje 2% (3%), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% (3%) PRE ZAMESTNANCOV, KTORÍ POŽIADALI SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA ZAPLATENÝCH PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV:

Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Podľa vystaveného potvrdenia si môžete vypočítať
a) 2% z Vašej zaplatenej dane, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) Ak ste boli dobrovoľníkom a máte Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
Minimálna výška poukazovaného podielu zaplatenej dane je vždy 3 EUR.

Vyplňte tlačivo  „Vyhlásenie“ a do 30.04.2019 zašlite na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti povinnou prílohou Vyhlásenia je Potvrdenie o odpracovaní.

Oznámte nám, že ste zaslali svoje 2% (3%), a zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.


Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2018 sa rozhodli venovať podiel svojich daní na pomoc deťom s onkologickými a hematologickými ochoreniami prostredníctvom NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE.

Zoznam našich podporovateľov, ktorí nám v roku 2018 poukázali podiel zaplatenej dane nájdete tu.

Ako sme použili financie z podielu daní nájdete tu.

 

 

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom