Nadácia Kvapka Nádeje

Poďakovanie darcom 2015

Srdečná vďaka Individuálnym darcom, ktorí finančne prispeli na účet verejnej zbierky 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s., priamym vkladom, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu.

November

Boris Ferenčuk
Marta Žabková
Juraj Škovránek
Tatiana Rybnikárová
Marian Leško
Viera Štercelová
Lucia Znášiková
Richard Marko
Marian Hlinka

September a Október

Boris Ferenčuk
Marta Žabková
Juraj Škovránek
Tatiana Rybnikárová
Dušana Belayová
Martina Michelová
Patrícia Štefanková
Marian Lesko

August

Boris Ferenčuk
Marta Žabková
Juraj Škovránek
Tatiana Rybnikárová
Dušana Belayová
Jana Garecová

Jún a Júl

Mária Tajbošová
Boris Ferenčuk
Marta Žabková
Milan Tomaškin
Juraj Škovránek
Tatiana Rybnikárová
Dušana Belayová
Martina Vargová
Silvester Méry
Tomáš Šlapka

Marec a Apríl

Mária Tajbošová
Boris Ferenčuk
Marta Žabková
Jozef Pechočiak
Juraj Škovránek
Tatiana Rybnikárová
Dušana Belayová

Február

Július Haring
Boris Ferenčuk
Marta Žabková
Martin Kišš
Juraj Škovránek
Tatiana Rybnikárová
Jozef Jedlička

Január

Dana Radošinská
Boris Ferenčuk
Marta Žabková
Martin Jakubčo
Marcela Bandová
Juraj Škovránek
D. Belayová
Vladimír Godar
Branislav Benko
Tatiana Rybnikárová
Marcela Podmanická
Diana Svrbíková

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom