Nadácia Kvapka Nádeje

Poďakovanie darcom 2012

Srdečná vďaka Individuálnym darcom, ktorí finančne prispeli na účet verejnej zbierky 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s., priamym vkladom, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu.

December 2012

Mária Balážová
Pavol Benka
Jana Babčanová
Jaroslav Coranič Ing.
Marta Žabková
Jana Mračková
Ing. Blažej Ciz
Juraj Škorvanek
D. Belayová
Rolsit Trading Slovensko

November 2012

Lucia Gubková Ing.
Barbara Plachá
Jana Babčanová
Jaroslav Coranič Ing.
Marta Žabková
Jana Mračková
Helena Žitňanská
Ľubica Kováčová
Michal Ružovič
Juraj Škorvanek
D. Belayová

Október 2012

D. Belayová
Rolsit Trading Slovensko
Jana Babčanová
Jaroslav Coranič Ing.
Marta Žabková
Jana Mračková
Eva Mahdoňová
Marek Valovič
Juraj Mydla
Michal Nikolaj
Štefánia Kriglerová
Martin Žovič
Maria Chovanáková
Ida a František Polákovi
Milan Mudroch
Ján Filo
Rastislav Horváth

August a September 2012

Marta Žabková
Jana Mračková
Jaroslav Coranič
Jana Babčanová

Jún a Júl 2012

D. Belayová
Rolsit Trading Slovensko
Rastislav Schiller
Marta Žabková
Jana Mračková
Jaroslav Coranič
Ján Fabián
Renáta Hlaváčová
Timea Leczkésiová

Apríl a Máj 2012

D. Belayová    
Rolsit Trading Slovensko    
Jaroslav Coranič Ing.    
Marta Žabková
Jana Mračková
Zsolt Czuczor
Ján Fabián

Marec 2012

Jana Mračková   
Rolsit Trading Slovensko       
Jaroslav Coranič Ing.   
Marta Žabková
Ján Fabián   
Katarína Mináriková       
D.Belayová

Február 2012

Rolsit Trading Slovensko
Marta Žabková
Jana Mračková
D. Belayová

Január 2012

Lívia Lauková
Dagmar Adamušová
D. Belayová

 

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom