Nadácia Kvapka Nádeje

História

Nádorové ochorenia u detí sa stali, odhliadnuc od úrazov, najčastejšou príčinou úmrtia detí v civilizovanom svete. Pri sledovaní stoviek nadácií či fund raisingových (zbierkových) aktivít zisťujeme, že veľká väčšina z nich vznikla na základe osobnej, prežitej skúsenosti rodičov. Vznik Nadačního fondu Kapka naděje súvisí s ťažkou a bytostne prežitou skúsenosťou pani Venduly Auš Svobodové. Jej dcéra Klára ochorela ťažkou formou leukémie v roku 1998. Obaja rodičia, pán Karel Svoboda, hudobný skladateľ a jeho manželka od počiatku bojovali o život dcéry. Dlhý boj, kedy pani Vendula Auš Svobodová trávila hodiny, dni a mesiace v prostredí hematologického oddelenia a neskôr transplantačnej jednotky, boli bohužiaľ bezvýsledné. Už v priebehu pobytu na transplantačnej jednotke si pani Vendula Auš Svobodová uvedomila prístrojovú a psychosociálnu nedostatočnosť na tomto pracovisku a rozhodla sa, že nebude jen bezmocne prihliadať. V novembri 1999 usporiadala benefičný koncert v Státní opeře Praha pod názvom Kapka naděje, z výťažku ktorého bol zakúpený vysoko špecializovaný prístroj na diagnostiku leukémie v hodnote 90 000 USD. Po smrti dcéry sa pani Vendula Auš Svobodová rozhodla aj naďalej podporovať hematologické pracovisko v Motolské nemocnici a v auguste 2000 založila Nadační fond Kapka naděje.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola na Slovensku založená pani Vendulou Auš Svobodovou, v júli roku 2010, s cieľom trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením na území Slovenskej Republiky.

S prihliadnutím na aktuálne priority v tejto oblasti, sa Nadácia KVAPKA NÁDEJE rozhodla prvým projektom podporiť a pomôcť pri rekonštrukcii a dostavbe transplantačnej jednotky kostnej drene na Hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ktoré je jediným a jedinečným pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.

Na podporu uvedeného účelu Nadácia KVAPKA NÁDEJE vyhlásila v roku 2010 verejnú zbierku, ktorej vyvrcholením bol benefičný charitatívny galavečer NOC NÁDEJÍ 2010, ktorý bol v priamom prenose odvysielaný Slovenskou televíziou a bol sprevádzaný rozsiahlou mediálnou podporou. Vďaka štedrosti darcov a sponzorov, mohli zástupcovia NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE odovzdať Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, šek na sumu 225.000,- EUR, novú transplantačnú jednotku kostnej drene ktorú sa NADÁCIÍ KVAPKA NÁDEJE podarilo v roku 2010 zhromaždiť za tri mesiace trvania verejnej zbierky čo, umožnilo začatie realizácie dostavby novej transplantačnej jednotky. 

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE vyhlásila na obdobie 15. 02. 2011 - 15. 01. 2012 novú verejnú zbierku na verejnoprospešný účel rekonštrukcie Transplantačnej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.  Dňa 21. 05. 2011 sa v Bratislave uskutočnilo celodenné kulturno-spoločenské benefičné podujatie DEŇ NÁDEJÍ 2011 s podtitulom „Aby deti mohli vystrájať“ v rámci ktorého sa podarilo s významným prispením Ministerstva zdravotníctva SR, zabezpečiť na novú transplantačnú jednotku kostnej drene viac ako 2,3 milióna Euro.

Prostredníctvom takto získaných zdrojov, sa v DFNsP v Bratislave, podarilo v rekordne krátkom čase na Deň Detí t. j. 01. 06. 2011 otvoriť novo vybudovanú transplantačnú jednotku kostnej drene, ktorá sa tak stala najmodernejším lekárskym pracoviskom na Slovensku. Otvorenie transplantačnej jednotky.

Po úspešnom otvorení novej transplantačnej jednotky kostnej drene sa snaženie a aktivity NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE zamerali na získanie finančných zdrojov na špičkové prístrojové vybavenie novej transplantačnej jednotky, tak aby spĺňala najvyššie požiadavky a maximalizovala tak šance na úspešnú liečbu a záchranu života detských pacientov. S ambíciou dosiahnuť uvedené ciele zorganizovala NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v roku 2011 nasledovné úspešné benefičné kultúrno - spoločenské podujatia:

2. ročník benefičného galakoncertu NOC NÁDEJÍ 2011, ktorý sa po veľmi úspešnom prvom ročníku uskutočnil 27. októbra 2011 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava. Počas programu sa za prispenia štedrých darov podnikateľských subjektov, ale hlavne príspevkov od ľudí s dobrým srdcom, ktorí podporili aktivity NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE zaslaním SMS na číslo 830, podarilo zabezpečiť pre projekt novej transplantačnej jednotky kostnej drene na DFNsP v Bratislave viac ako 75.000 Eur. Záštitu nad charitatívnym večerom prevzali minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik a minister kultúry SR Daniel Krajcer, ktorí aj svojou osobnou účasťou spolu s ďalšími členmi slovenskej vlády, diplomatického zboru a osobnosťami ekonomického, kultúrneho a spoločenského života takto podporili aktivity NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE.

 

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom