Nadácia Kvapka Nádeje

“Výprava nádeje” - tlačová správa

Výprava nádeje

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE v spolupráci so spoločnosťou ZBERNÉ SUROVINY a.s. a encyklopédiou UNIVERZUM A-Ž dňa 13. 03. 2012 vyhlásili celoslovenskú benefičnú súťaž pre základné školy “VÝPRAVA NÁDEJE”. Základné školy na celom Slovensku sa môžu zapojiť do projektu a podporiť tak charitatívne aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE, ale aj svoju školu, formou súťaže v zbere papiera. Najúspešnejšie školy z každého regiónu, vyšlú svoje záchranné tímy do dobrodružného televízneho finále VÝPRAVY NÁDEJE.

Popri zbere papiera je pre žiakov základných škôl pripravená internetová vedomostná súťaž o atraktívne ceny.

Našim cieľom je prostredníctvom uvedenej súťaže spopularizovať u detí enviromentálnu problematiku spracovania odpadu, ale tiež prebudiť v nich filantropické povedomie, aby si osvojili pocit spolupatričnosti a solidarity s chorými kamarátmi, ktorí bojujú so zákernou onkologickou chorobou.

Prostredníctvom tohto projektu žiaci môžu pomôcť svojej škole, ale aj deťom, a spoločnosti. Najúspešnejšie, ale aj najaktívnejšie školy budú odmenené hodnotnými cenami a okrem finančného príjmu z vyzbieraného papiera, ktorý vylepší ich finančný rozpočet budú mať aj možnosť prezentácie svojej školy v zábavno – vedomostno - športovej súťaži.

„Veríme, že do projektu sa zapojí čo najviac základných škôl a podarí sa nám spoločne prispieť nielen na dobrú vec, pretože značná časť výnosu zo zberu alebo kúpy encyklopédie bude určená na charitatívne aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE, ale získajú aj školy a tiež žiaci, ktorí sa zapoja do vedomostného kvízu alebo sa zúčastnia semifinálových kôl a finálového kola súťaže.“ uvádza Štefan Bernát, správca Nadácie KVAPKA NÁDEJE.

Do súťaže sa školy môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára, ktorý je umiestnený na špeciálnej stránke www.vypravanadeje.sk. Rovnako tam je možné nájsť aj všetky detailné informácie o projekte.

Súťaž „VÝPRAVA NÁDEJE“ podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR ako aj Združenie miest a obcí Slovenska.


Nadácia KVAPKA NÁDEJE má za cieľ trvale a kontinuálne podporovať liečebné a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom