Nadácia Kvapka Nádeje

 

Verejná zbierka „DOBRÁK OD KOSTI“ bude vykonávaná od 15. 06. 2016 do 30. 09. 2016 kombináciou nasledovných spôsobov:

  • Zasielaním dobrovoľných príspevkov na osobitný účet zbierky SK73 0900 0000 0050 8074 1804, zriadeného v Slovenská sporiteľňa a.s. formou hotovostného vkladu, alebo priamo bankovým prevodom, poštovými poukazmi;
  • Zasielaním darcovských správ SMS na telefónne číslo 877 s textom “DMS DOBRAK”. Príspevok z ceny zasielaných darcovských SMS bude 1,92 eura z ceny jednej SMS.;
  • Zbieraním do stacionárnych pokladničiek;
  • Predajom predmetov - 100% príspevku z ceny propagačných materiálov, benefičných produktov predávaných v rámci podpory verejnej zbierky „DOBRÁK OD KOSTI“, alebo vopred určená a oznámená časť z ceny predávaných predmetov v súlade s §10 zákona o zbierkach; 
  • Predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov - 100% príspevku z ceny vstupeniek na kultúrno-spoločenské podujatia organizované NADÁCIOU KVAPKA NÁDEJE v rámci podpory verejnej zbierky „DOBRÁK OD KOSTI“, alebo vopred určená a oznámená časť z ceny vstupeniek na kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované inými subjektmi v súlade s § 11 zákona o zbierkach.

Dobrák od kosti

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom