Nadácia Kvapka Nádeje

Vyber si a daruj časť Mozaiky Nádeje

MOZAIKA NÁDEJE - SVET FAREBNÝCH SNOV
Daruj svoj kúsok MOZAIKY NÁDEJE

Každý kúsok mozaiky v hodnote 5,- Eur Pomôže detským pacientom
novej transplantačnej jednotky kostnej drene v Detskej fakultnej nemocinici v Bratislave

Svet farebných snov som vytvoril ako symbol túžby a pocitov detí. A ja im prajem aby ich svet bol tiež takýto farebný“

Daniel Bidelnica
akademický maliar a autor Mozaiky Svet farebných snov Daniel Bidelnica

Mozaika Nádeje - Farebný svet snov – je veľkoplošná umelecká mozaika s motívom od akademického maliara Daniela Bidelnicu, ktorej grafická vizualizácia je zverejnená na stránke www.kvapkanadeje.sk počas trvania benefičnej darcovskej akcie Mozaika Nádeje, pričom každá časť Mozaiky zodpovedá personalizovanému online daru a je definovaná štvorcom, ktorého podiel na celkovej ploche Mozaiky a jeho umiestnenie bude korešpondovať s reálnou mozaikou, ktorá bude trvalo inštalovaná na novej Transplantačnej jednotke kostnej drene II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Zoznam darcov bude zverejnený na stránke nadácie KVAPKA NÁDEJE ako aj na informačnej tabuli pri zrealizovanej Mozaike v DFNsP v Bratislave.

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom